Mokymai

Registruotis

Rosen metodo mokymai vyksta įvairiuose pasaulio Rosen metodo centruose/mokyklose. Jų veiklą šiuo metu koordinuoja Berkeley (Kalifornija, JAV) esantis Rosen institutas. Rosen metodo centras yra Rosen instituto sertifikuotas narys ir turi leidimą rengti Rosen metodo mokymus Lietuvoje.

Rosen metodo mokymų struktūra siekiantiems tapti sertifikuotais terapeutais.

Kūno terapija:

Įvadinis kursas (12 val.) yra būtinas prieš pradedant pirmą etapą. Jei nėra galimybės, išimties atveju galima pradėti ir nuo intensyvių mokymų. Tokiu atveju reikia tartis asmeniškai.

Pirmas etapas

4 Intensyvūs mokymai (vienų mokymų trukmė 6 dienos - 36 val. ). Maksimalus mokymų skaičius per metus - 3. Tarp mokymų turi būti ne mažesnis 3 mėnesių tarpas, kad būtų pakankamai laiko integracijai. 1 papildomas įvadinis kursas (12 val.).

Rekomenduojama gauti Rosen terapijos seansus.

Pokalbis su vyr. mokytoju, padedantis išsiaiškinti ar studentas nori ir yra pajėgus tapti Rosen metodo kūno terapijos praktiku. Jei taip, jis pereina į antrą etapą. Jei nėra noro, jis toliau gali dalyvauti mokymuose. Jam nebūtina išpildyti sąlygų, surašytų antrajame etape. Bet kuriuo momentu galima pakeisti savo nuomonę.

Antras etapas

3 Intensyvūs mokymai. Maksimalus mokymų skaičius per metus - 3. Tarp mokymų turi būti ne mažesnis 3 mėnesių tarpas, kad būtų pakankamai laiko integracijai.

 • Gauti 10 individualių seansų.
 • Gauti 8 supervizijas iš šią kvalifikaciją turinčių mokytojų.
 • 2 emocinės anatomijos seminarai.
 • Rekomenduojama dalyvauti praktikos dienose (šiuo metu praktikos dienas atstoja įvadiniai kursai).
 • Mokymų intensyvumą pasirenka pats studentas.
 • Pokalbis su vyr. mokytoju dėl perėjimo į tolimesnį etapą.

Trečias etapas - praktika (internship)

Studentas teikia seansus savo klientams. Per 2 metus turi atlikti 350 seansus, už kuriuos gali imti atlyginimą (jis turi įspėti klientus, kad yra praktikos etape ir paprastai už seansus ima mažiau, nei diplomuotas terapeutas).

 • Gauti 4 žodines supervizijas
 • Gauti 25 supervizijas iš šią kvalifikaciją turinčių mokytojų.
 • Gauti 30 individualių seansų.
 • Rekomenduojama dalyvauti praktikos dienose (Lietuvoje šiuo metu jas laikinai atstoja įvadiniai kursai).

Mokymai trunka apie 5 metus ir baigiasi JAV Rosen instituto diplomo įteikimu.

Mokomasi iš savo ir kitų patirties, todėl tuose pačiuose mokymuose dalyvauja tiek pradedantys, tiek pažengę studentai. Temos intensyviems mokymams iškyla natūraliai mokymosi eigoje, atsižvelgiant į dalyvių lūkesčius bei iškilusias situacijas.

Mokymuose galima dalyvauti asmenybės tobulinimo tikslais ir nebūtinai ruošiantis tapti Rosen terapeutu. Dalyvis pats pasirenka mokymų intensyvumą. Dalį mokymų jis gali baigti kitų šalių Rosen metodo centruose. Tai derinama su vyr. mokytoju.

Registruotis

Judesio terapija:

Norintiems studijuoti Judesio terapiją, kviečiame pasirinkti kitų šalių Rosen metodo centrus, kadangi šiuo metu judesio terapeutai Lietuvoje dar neruošiami.

Rosen metodo centrai

Savarankiškas susipažinimas su Rosen metodu:

Anglų kalba

Knygos:

The Rosen Method of Movement knygos viršelis
The Rosen Method of Movement by Marion Rosen, Susan Brenner
Rosen Method: An Approach to Wholeness and Well-Being Through the
       Body knygos viršelis
Rosen Method: An Approach to Wholeness and Well-Being Through the Body by Elaine L. Mayland , Jeanie C. Williams (Editor) , Marion Rosen PT (Foreword)

Video medžiaga

Vokiečių kalba

Knygos:

The Rosen Method of Movement knygos viršelis
Rosen-Methode Movement Marion Rosen, Susan Brenner

Video medžiaga

Lietuvių kalba

Straipsnis

Rusų kalba

Knygos